DANH MỤC SẢN PHẨM

Nhận bản tin


Viễn thông là gì? Tổng quan các lĩnh vực trong viễn thông - Phần 1

Posted on 3rd Jan 2018 @ 9:35 AM

 

Viễn thông là gì? Tổng quan các lĩnh vực trong viễn thông - Phần 1
Thuật ngữ viễn thông ra đời từ năm 1904, được ghép từ từ communication (liên lạc) với tiền tố télé (từ xa), được gọi là télécommunication. Nhiệm vụ của viễn thông là giúp con người truyền thông tin đi một cách chính xác, bảo mật tốt và nhanh chóng. Viễn thông cũng có ý nghĩa vô cùng quan trọng cho sự hình thành và phát triển của truyền thông.
Ngay từ thời xa xưa, viễn thông đã được biểu hiện ở việc con người sử dụng các tín hiệu khác nhau để truyền thông tin như tín hiệu cờ, tín hiệu đèn, tín hiệu khói, tín hiệu âm thanh như tiếng tù, tiếng còi hoặc tiếng trống. Còn ở thời hiện đại, viễn thông được biểu hiện qua quá trình hoạt động của các thiết bị điện như điện thoại, máy điện báo, máy telex và các hệ thống vô tuyến, sợi quang có kết hợp với internet và vệ tinh thông tin.
Tổng quan các lĩnh vực trong viễn thông 
Xử lý tín hiệu
Ý nghĩa cốt lõi của viễn thông là truyền tải thông tin. Thông tin ở đây có thể là hình ảnh, âm thanh, video,… và được tồn tại dưới hai dạng là analog (tín hiệu liên tục theo thời gian) và digital (tín hiệu số). 
Xử lý tín hiệu (Signal Processing) là tên gọi chung của các quy trình chuyển đổi định dạng, watermaking, giảm kích thước thông tin, tái chế, phục hồi, xóa nhiễu và nhận dạng thông tin,… Xử lý tín hiệu là việc làm không thể thiếu trong nhiều ngành khoa học và kỹ thuật khác nhau như tự động hóa, điện, điện tử, vật lý, tin học, viễn thông,…
Một số khía cạnh của xử lý tín hiệu trong viễn thông:
Bài toán nhận dạng: Việc nhận dạng âm thanh, hình ảnh, chữ viết, xác định tốc độ cũng như vị trí của các vật thể liên lạc di động, chuẩn đoán y học qua internet,… cũng được cho là một dạng xử lý thông tin.
Nhu cầu truyền thông tin multimedia như hệ thống âm thanh, hình ảnh, video với thời gian thực cao như hiện nay yêu cầu phải có các định dạng cho chất lượng tốt và kích thước nhỏ.
Truyền thông kỹ thuật số
Thông tin trước khi được truyền đi sẽ phải trải qua quá trình mã hóa, nén,… Tất cả các quy trình diễn ra trong dây chuyền truyền thông tin được gọi chung là truyền thống kỹ thuật số - digital communication. Nhiều nhận định cho rằng truyền thông kỹ thuật số là một dạng của xử lý tín hiệu tuy nhiên nó vẫn mang nhiều đặc thù riêng.
Truyền thông kỹ thuật số có quá trình phát triển trên dưới 60 năm. Nó xây dựng và phát triển các giao thức viễn thông ở lớp kết nối thông tin và lớp vật lý. Cùng với sự ra đời và phát triển của các công nghệ truyền thông mới hiện đại, truyền thông kỹ thuật số cũng không ngừng vươn mình phát triển mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu truyền thông với hiệu quả truyền cao và tốc độ nhanh chóng.

Thuật ngữ viễn thông ra đời từ năm 1904, được ghép từ từ communication (liên lạc) với tiền tố télé (từ xa), được gọi là télécommunication. Nhiệm vụ của viễn thông là giúp con người truyền thông tin đi một cách chính xác, bảo mật tốt và nhanh chóng. Viễn thông cũng có ý nghĩa vô cùng quan trọng cho sự hình thành và phát triển của truyền thông.

Ngay từ thời xa xưa, viễn thông đã được biểu hiện ở việc con người sử dụng các tín hiệu khác nhau để truyền thông tin như tín hiệu cờ, tín hiệu đèn, tín hiệu khói, tín hiệu âm thanh như tiếng tù, tiếng còi hoặc tiếng trống. Còn ở thời hiện đại, viễn thông được biểu hiện qua quá trình hoạt động của các thiết bị điện như điện thoại, máy điện báo, máy telex và các hệ thống vô tuyến, sợi quang có kết hợp với internet và vệ tinh thông tin.

Viễn_thông_là_gì_Tổng_quan_các_lĩnh_vực_trong_viễn_thông_(Bài_1).jpg

Tổng quan các lĩnh vực trong viễn thông 

Xử lý tín hiệu - Ý nghĩa cốt lõi của viễn thông là truyền tải thông tin. Thông tin ở đây có thể là hình ảnh, âm thanh, video,… và được tồn tại dưới hai dạng là analog (tín hiệu liên tục theo thời gian) và digital (tín hiệu số). 

Xử lý tín hiệu (Signal Processing) là tên gọi chung của các quy trình chuyển đổi định dạng, watermaking, giảm kích thước thông tin, tái chế, phục hồi, xóa nhiễu và nhận dạng thông tin,… Xử lý tín hiệu là việc làm không thể thiếu trong nhiều ngành khoa học và kỹ thuật khác nhau như tự động hóa, điện, điện tử, vật lý, tin học, viễn thông,…

Một số khía cạnh của xử lý tín hiệu trong viễn thông:

Bài toán nhận dạng: Việc nhận dạng âm thanh, hình ảnh, chữ viết, xác định tốc độ cũng như vị trí của các vật thể liên lạc di động, chuẩn đoán y học qua internet,… cũng được cho là một dạng xử lý thông tin.

Nhu cầu truyền thông tin multimedia như hệ thống âm thanh, hình ảnh, video với thời gian thực cao như hiện nay yêu cầu phải có các định dạng cho chất lượng tốt và kích thước nhỏ.

Truyền thông kỹ thuật số

Thông tin trước khi được truyền đi sẽ phải trải qua quá trình mã hóa, nén,… Tất cả các quy trình diễn ra trong dây chuyền truyền thông tin được gọi chung là truyền thống kỹ thuật số - digital communication. Nhiều nhận định cho rằng truyền thông kỹ thuật số là một dạng của xử lý tín hiệu tuy nhiên nó vẫn mang nhiều đặc thù riêng.

Truyền thông kỹ thuật số có quá trình phát triển trên dưới 60 năm. Nó xây dựng và phát triển các giao thức viễn thông ở lớp kết nối thông tin và lớp vật lý. Cùng với sự ra đời và phát triển của các công nghệ truyền thông mới hiện đại, truyền thông kỹ thuật số cũng không ngừng vươn mình phát triển mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu truyền thông với hiệu quả truyền cao và tốc độ nhanh chóng.