DANH MỤC SẢN PHẨM

Nhận bản tin


Bảng giá cáp mạng

Stt Tên hàng hóa Hình ảnh Hãng SX
Xuất xứ
Đơn giá
/1 box
I CÁP MẠNG AMP CHÍNH HÃNG (COMMSCOPE)
1 Cáp mạng cat5e UTP chính hãng AMP
 ( 1 box = 305m)
  AMP (Commscope) 1.750.000
2 Cáp mạng cat5e FTP chính hãng AMP
 ( 1 box = 305m)
  AMP (Commscope) 2.350.000
3 Cáp mạng cat5 SFTP chính hãng AMP
 ( 1 box = 305m)
  AMP (Commscope) Liên hệ
4 Cáp mạng cat6e UTP chính hãng AMP
 ( 1 box = 305m)
  AMP (Commscope) 2.250.000
5 Cáp mạng cat6a FTP chính hãng AMP
 ( 1 box = 305m)
  AMP (Commscope) 3.550.000
6 Cáp mạng cat6a SFTP chính hãng AMP
 ( 1 box = 305m)
  AMP (Commscope) Liên hệ
7 Cáp mạng 25P AMP ( 1 box = 305m)   AMP (Commscope) 13.850.000
II CÁP MẠNG KRONE CHÍNH HÃNG
1 Cáp mạng cat5e UTP chính hãng KRONE
 ( 1 box = 305m)
  KRONE 1.950.000
2 Cáp mạng cat5e FTP chính hãng KRONE
 ( 1 box = 305m)
  KRONE Liên hệ
3 Cáp mạng cat5 SFTP chính hãng KRONE
 ( 1 box = 305m)
  KRONE Liên hệ
4 Cáp mạng cat6e UTP chính hãng KRONE
 ( 1 box = 305m)
  KRONE 2.950.000
5 Cáp mạng cat6a FTP chính hãng KRONE
 ( 1 box = 305m)
  KRONE Liên hệ
6 Cáp mạng cat6a SFTP chính hãng KRONE
 ( 1 box = 305m)
  KRONE Liên hệ
7 Cáp mạng 25P KRONE ( 1 box = 305m)    KRONE Liên hệ
III CÁP MẠNG NEXANS CHÍNH HÃNG
1 Cáp mạng cat5e UTP chính hãng NEXANS
 ( 1 box = 305m)
  NEXANS 1.950.000
2 Cáp mạng cat5e FTP chính hãng NEXANS
 ( 1 box = 305m)
  NEXANS Liên hệ
3 Cáp mạng cat5 SFTP chính hãng NEXANS
 ( 1 box = 305m)
  NEXANS Liên hệ
4 Cáp mạng cat6e UTP chính hãng NEXANS
 ( 1 box = 305m)
  NEXANS 2.950.000
5 Cáp mạng cat6a FTP chính hãng NEXANS
 ( 1 box = 305m)
  NEXANS Liên hệ
6 Cáp mạng cat6a SFTP chính hãng NEXANS
 ( 1 box = 305m)
  NEXANS Liên hệ
7 Cáp mạng 25P NEXANS ( 1 box = 305m)    NEXANS Liên hệ
IV CÁP MẠNG AMP 
1 Cáp mạng cat5e AMP 0332   AMP 950.000
2 Cáp mạng cat5e AMP 0338   AMP 1.050.000
3 Cáp mạng cat5e AMP 0518   AMP 1.250.000
4 Cáp mạng cat5e AMP 0820   AMP 1.350.000
5 Cáp mạng cat6e AMP 3333 (Loại 9 sợi)   AMP 1.150.000
6 Cáp mạng cat6e AMP 0905   AMP 1.690.000
7 Cáp mạng cat6e AMP 6666   AMP 1.600.000
VI CÁP MẠNG KHÁC
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
    Không có sản phẩm trong mục này