DANH MỤC SẢN PHẨM

Nhận bản tin


Bảng giá dây cáp quang

Stt Tên hàng hóa Hình ảnh Hãng SX
Xuất xứ
Đơn giá
/1m
I DÂY THUÊ BAO QUANG FTTH (CÁP QUANG FTTH)
1 Dây thuê bao quang FTTH 1FO  (1 sợi, 1 core) ống chặt
TBD, M3-Viettel, Postef, telvina…  1.100
2 Dây thuê bao quang FTTH 2FO  (2 sợi, 2 core) ống chặt
TBD, M3-Viettel, Postef, telvina…  1.600
3 Dây thuê bao quang FTTH 2FO  (2 sợi, 2 core) ống lỏng
TBD, M3-Viettel, Postef, telvina…  2.500
4 Dây thuê bao FTTH 4FO (4 sợi, 4 core) ống lỏng
TBD, M3-Viettel, Postef, telvina…  3.500
II CÁP QUANG 4 SỢI (4 FO, 4 CORE)
1 Cáp quang cống single mode phi kim loại 4 sợi (4 core, 4FO)
Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  7.500
2 Cáp quang cống kim loại single mode 4 sợi (4 core, 4FO), loại chôn trực tiếp
Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  10.500
3 Cáp quang treo single mode phi kim loại 4 sợi (4 core, 4 sợi)
Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  8.500
4 Cáp quang treo single mode kim loại 4 sợi (4 core, 4 sợi)
Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  11.900
5 Cáp quang ADSS single mode (treo, cống phi kim loại 4 sợi, 4 core, 4 sợi)
Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  10.900
6 Cáp quang hầm lò, phòng nổ, chống cháy 4 sơi (4Fo, 4 core) single mode
Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  liên hệ
7 Cáp quang multimode 4 sợi (4fo, 4 core) cống, treo, chôn trực tiếp
GYXTW, TW…  16.500
III CÁP QUANG 8 SỢI (8 FO, 8 CORE)
1 Cáp quang cống single mode phi kim loại 8 sợi (8 core, 8FO)
Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  8.500
2 Cáp quang cống kim loại single mode 8 sợi (8 core, 8FO), loại chôn trực tiếp
Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  12.900
3 Cáp quang treo single mode phi kim loại 8 sợi (8 core, 8 FO)
Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  9.500
4 Cáp quang treo single mode kim loại 8 sợi (8 core, 8FO)
Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  13.900
5 Cáp quang ADSS single mode (treo, cống phi kim loại 8 sợi (8 core, 8FO)
Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  11.900
6 Cáp quang hầm lò, phòng nổ, chống cháy 8 sơi (8Fo, 8 core) single mode
Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  liên hệ
7 Cáp quang multimode 8 sợi (8fo, 8 core) cống, treo, chôn trực tiếp
GYXTW, TW…  24.500
IV CÁP QUANG 12 SỢI (12 FO, 12 CORE)
1 Cáp quang cống single mode phi kim loại 12 sợi (12 core, 12FO)
Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  9.800
2 Cáp quang cống kim loại single mode 12 sợi (12 core, 12FO), loại chôn trực tiếp
Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  13.500
3 Cáp quang treo single mode phi kim loại 12 sợi (12 core,12FO)
Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  10.800
4 Cáp quang treo single mode kim loại 12 sợi (12core, 12FO)
Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  14.500
5 Cáp quang ADSS single mode (treo, cống phi kim loại 12 sợi (12core, 12FO)
Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  12.500
6 Cáp quang hầm lò, phòng nổ, chống cháy 12 sợi (12core, 12FO) single mode
Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  liên hệ
7 Cáp quang multimode 12 sợi (12fo, 12 core) cống, treo, chôn trực tiếp
GYXTW, TW…  32.500
V CÁP QUANG 16 SỢI (16 FO, 16 CORE)
1 Cáp quang cống single mode phi kim loại 16 sợi (16 core, 16FO)
Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  11.500
2 Cáp quang cống kim loại single mode 16 sợi (16 core, 16FO), loại chôn trực tiếp
Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  14.500
3 Cáp quang treo single mode phi kim loại 16 sợi (16 core,16FO)
Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  12.800
4 Cáp quang treo single mode kim loại 16 sợi (16core, 16FO)
Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  15.500
5 Cáp quang ADSS single mode (treo, cống phi kim loại 16 sợi (16core, 16FO)
Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  12.800
6 Cáp quang hầm lò, phòng nổ, chống cháy 16 sợi (16core, 16FO) single mode
Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  liên hệ
7 Cáp quang multimode 16 sợi (16fo, 16 core) cống, treo, chôn trực tiếp
GYXTW, TW…  liên hệ
VI CÁP QUANG 24 SỢI (24 FO, 24 CORE)
1 Cáp quang cống single mode phi kim loại 24 sợi (24 core, 24FO)
Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  12.500
2 Cáp quang cống kim loại single mode 24 sợi (24 core, 24FO), loại chôn trực tiếp
Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  15.800
3 Cáp quang treo single mode phi kim loại 24 sợi (24 core,24FO)
Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  13.800
4 Cáp quang treo single mode kim loại 24 sợi (24core, 24FO)
Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  16.500
5 Cáp quang ADSS single mode (treo, cống phi kim loại 24 sợi (24core, 24FO)
Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  13.800
6 Cáp quang hầm lò, phòng nổ, chống cháy 24 sợi (24core, 24FO) single mode
Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  liên hệ
7 Cáp quang multimode 24 sợi (24fo, 24 core) cống, treo, chôn trực tiếp
GYXTW, TW…  liên hệ
VII CÁP QUANG 32 SỢI (32 FO, 32 CORE)
1 Cáp quang cống single mode phi kim loại 32 sợi (32 core, 32FO)
Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  15.500
2 Cáp quang cống kim loại single mode 32 sợi (32 core, 32FO), loại chôn trực tiếp
Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  18.500
3 Cáp quang treo single mode phi kim loại 32 sợi (32 core,32FO)
Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  17.500
4 Cáp quang treo single mode kim loại 32 sợi (32core, 32FO)
Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  19.500
5 Cáp quang ADSS single mode (treo, cống phi kim loại 32 sợi (32core, 32FO)
Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  17.500
6 Cáp quang hầm lò, phòng nổ, chống cháy 32 sợi (32core, 32FO) single mode
Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  liên hệ
VIII CÁP QUANG 48 SỢI (48 FO, 48 CORE)
1 Cáp quang cống single mode phi kim loại 48 sợi (48 core, 48FO)
Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  21.500
2 Cáp quang cống kim loại single mode 48 sợi (48 core, 48FO), loại chôn trực tiếp
Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  23.500
3 Cáp quang treo single mode phi kim loại 48 sợi (48 core,48FO)
Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  22.800
4 Cáp quang treo single mode kim loại 48 sợi (48core, 48FO)
Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  25.500
5 Cáp quang ADSS single mode (treo, cống phi kim loại 48 sợi (48core, 48FO)
Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  22.800
6 Cáp quang hầm lò, phòng nổ, chống cháy 48 sợi (48core, 48FO) single mode
Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  liên hệ
IX CÁP QUANG 64 SỢI (64 FO, 64 CORE)
1 Cáp quang cống single mode phi kim loại 64 sợi (64 core, 64FO)
Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  liên hệ
2 Cáp quang cống kim loại single mode 64 sợi (64 core, 64FO), loại chôn trực tiếp
Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  liên hệ
3 Cáp quang treo single mode phi kim loại 64 sợi (64 core,64FO)
Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  liên hệ
4 Cáp quang treo single mode kim loại 64 sợi (64core, 64FO)
Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  liên hệ
5 Cáp quang ADSS single mode (treo, cống phi kim loại 64 sợi (64core, 64FO)
Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  liên hệ
6 Cáp quang hầm lò, phòng nổ, chống cháy 64 sợi (64core, 64FO) single mode
Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  liên hệ
X CÁP QUANG 72 SỢI (72 FO, 72 CORE)
1 Cáp quang cống single mode phi kim loại 72 sợi (72 core, 72FO)
Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  liên hệ
2 Cáp quang cống kim loại single mode 72 sợi (72 core, 72FO), loại chôn trực tiếp
Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  liên hệ
3 Cáp quang treo single mode phi kim loại 72 sợi (72 core,72FO)
Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  liên hệ
4 Cáp quang treo single mode kim loại 72 sợi (72core, 72FO)
Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  liên hệ
5 Cáp quang ADSS single mode (treo, cống phi kim loại 72 sợi (72core, 72FO)
Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  liên hệ
6 Cáp quang hầm lò, phòng nổ, chống cháy 72 sợi (72core, 72FO) single mode
Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  liên hệ
XI CÁP QUANG 96 SỢI (96 FO, 96 CORE)
1 Cáp quang cống single mode phi kim loại 96 sợi (96 core, 96FO)
Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  liên hệ
2 Cáp quang cống kim loại single mode 96 sợi (96 core, 96FO), loại chôn trực tiếp
Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  liên hệ
3 Cáp quang treo single mode phi kim loại 96 sợi (96 core,96FO)
Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  liên hệ
4 Cáp quang treo single mode kim loại 96 sợi (96core, 96FO)
Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  liên hệ
5 Cáp quang ADSS single mode (treo, cống phi kim loại 96 sợi (96core, 96FO)
Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  liên hệ
6 Cáp quang hầm lò, phòng nổ, chống cháy 96 sợi (96core, 96FO) single mode
Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  liên hệ
    Không có sản phẩm trong mục này