DANH MỤC SẢN PHẨM

Nhận bản tin


HD sử dụng phần mềm tính cước

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM TÍNH CƯỚC

 1.bmp

  2.bmp3.bmp

           4.bmp

           5.bmp


 

 6.bmp

 

Sau khi cài đặt hoàn tất bạn copy file billing 2K.mdb vào thư mục  database để cập nhật giá cước mới

7.bmp

Khởi động chương trình Biilling để cập nhật dữ liệu

 

               8.bmp

 

                9.bmp

 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM TÌNH CƯỚC

 

 

1.Giao diện chính của phần mềm

10.bmp

 

2. Cập nhật phòng số máy

kích chuột vào Phòng/Số máy

11.bmp

 

Hoặc vào

12.bmp

 

13.bmp

            Tên truy nhập admin

Mật khẩu : ok

 

 

 

3. Giao diện cập nhật Phòng/Máy nhánh

14.bmp

a.Đánh số phòng VD:101

b. Số máy 101

c. Tên phòng: Phòng101

d. nhấn vào Cập nhật

muốn cập nhật một dãy số phòng

Ví dụ cần cập nhật một dãy số từ 101 đến 105

thì ta cập nhật

 • Từ phòng ta nhập 101
 • Đến phòng ta nhập 105
 • Từ số ta nhập 101
 • nhấn vào cập nhật khi đó dãy số từ 101-> 105 sẽ được cập nhật

 

4. Muốn thay đổi tên phòng:

kích đúp vào tên phòng cần thay đổi  và nhập lại tên phòng -> cập nhật

5. Quản trị người sử dụng

để cập nhật  người sử dụng (Account Code)

vào phần Quản trị người sử dụng

15.bmp

 

                             16.bmp

 

 Tên truy nhập admin

Mật khẩu : ok

6. Tạo nhóm người sử dụng

17.bmp

 • Tạo người sử dụng thuộc cùng một nhóm
 • kích vào nhóm muốn thêm người sử dụng
 • Nhập tên User: thinh
 • Tên người dùng; Nguyễn Xuân Thịnh
 • Cập nhật

18.bmp

 

 

7. Xem cước

Vào mục Hóa đơn DT

19.bmp

 

 • Nếu in theo số máy: Chọn In theo số máy
 • Nhấp vào in tất cả: nếu muốn in tất cả số máy
 • Chọn theo từng số máy nếu muốn in theo số riêng
 • Chọn >
 • Nhập ngày tháng cần in
 • In hóa đơn

20.bmp

 

Nếu muốn in theo Account Code (Theo người sử dụng)

 

21.bmp

22.JPG

 

In theo nhóm Accont Code

23.JPG

In theo số tiền lớn hơn bao nhiêu đó ví dụ cần in những cuộc gọi có số cước lớn hơn 10000 đ

24.JPG

 

 

Nhấp chuột vào biểu tượng máy in để tiến hành in cước

 

 25.JPG

 

 

 

 

Có thể chọn in tất cả các trang All hoặc chỉ in một số trang chọn Pages sau đó nhấn OK

26.JPG 

 

Nếu máy không cài máy in hoặc không có máy in có thể trích xuất ra một file để đưa sang máy có máy in để in

27.JPG 

 

Chọn file cần truy xuất ví dụ trích xuất ra một file word

Chọn Word for Windows document và chọn ổ lưu trữ Disk File

28.JPG 

 

Có thể trích xuất ra rất nhiều file như word, Excel, Text….