DANH MỤC SẢN PHẨM

Nhận bản tin


Bảng giá dây cáp điện thoại

Stt Tên hàng hóa Đơn giá /1m Hãng SX
Xuất xứ
Hình ảnh
I DÂY ĐIỆN THOẠI 1 ĐÔI (1P)
1 Dây đấu nhảy 1 đôi trắng đỏ 1.300 Postef, Minh tâm…  
2 Dây điện thoại 1 đôi 1x2x0,5 có dây treo chịu lực, không có dầu 1 cuộn =500m loại thường 1.600 Techcom, DongA…
3 Dây điện thoại 1 đôi 1x2x0,5 có dây treo chịu lực, có dầu 1 cuộn =500m loại tốt 1.700 Z43, Lotas, Minh tâm, Postef …
4 Dây điện thoại 1 đôi 1x2x0,5 có dây treo chịu lực, có dầu, bọc băng thiếc chống nhiễu 1 cuộn =500m 1.800 Postef, PCM
II DÂY ĐIỆN THOẠI 2 ĐÔI (2P)
1 Dây line (dây nhảy) 1.750 china  
2 Dây điện thoại 2 đôi trong nhà 2x2x0,4 2.550 Henin, vinacap, telvina…  
3 Dây điện thoại 2 đôi trong nhà 2x2x0,5 2.900 Sino, PCM, Vinacap…
4 Dây điện thoại 2 đôi ngoài trời (2x2x0,5)cu +(7x0,33)Fe có dây treo chịu lực, có dầu chống ẩm, có băng thiếc chống nhiễu 3.900 Telvina, Vinacap, PCM ….  
III DÂY ĐIỆN THOẠI 4 ĐÔI (4P)
1 Dây điện thoại 4 đôi trong nhà 4x2x0,4  4.950 Sino, Z43 ….
2 Dây điện thoại 4 đôi trong nhà 4x2x0,5 5.750 Sino, Z43 ….  
IV CÁP ĐIỆN THOẠI 5 ĐÔI (5P)
1 Cáp điện thoại  cống 5x2x0,4 11.500 PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  
2 Cáp điện thoại treo 5x2x0,4  11.900 PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….
3 Cáp điện thoại đi trong nhà 5x2x0,5 13.500 PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  
4 Cáp điện thoại cống đi ngoài trời 5x2x0,5 13.500 PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  
5 Cáp điện thoại treo đi ngoài trời 5x2x0,5 14.500 PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  
6 Cáp chôn trực tiếp 5x2x0,5; 5x2x0,65; 5x2x0,8, 5x2x0,9 Liên hệ PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  
7 Cáp chống cháy (cáp hầm lò, phòng nổ) 5x2x0,5; 5x2x0,65; 5x2x0,8, 5x2x0,9 Liên hệ PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  
V CÁP ĐIỆN THOẠI 10 ĐÔI (10P)
1 Cáp điện thoại  cống 10x2x0,4 16.900 PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  
2 Cáp điện thoại  cống 10P 17.500 PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  
3 Cáp điện thoại treo 10x2x0,4 17.900 PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  
4 Cáp điện thoại cống 10x2x0,5 18.500 PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  
5 Cáp điện thoại treo 10x2x0,5 18.900 PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  
6 Cáp chôn trực tiếp 10x2x0,5; 10x2x0,65; 10x2x0,8, 10x2x0,9 Liên hệ PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  
7 Cáp chống cháy (cáp hầm lò, phòng nổ) 10x2x0,5; 10x2x0,65; 10x2x0,8, 10x2x0,9 Liên hệ PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  
VI CÁP ĐIỆN THOẠI 20 ĐÔI (20P)
1 Cáp điện thoại  cống 20x2x0,4 24.500 PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  
2 Cáp điện thoại  cống 20P 24.500 PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  
3 Cáp điện thoại treo 20x2x0,4 24.900 PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  
4 Cáp điện thoại cống 20x2x0,5 26.900 PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  
5 Cáp điện thoại treo 20x2x0,5 26.900 PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  
6 Cáp chôn trực tiếp 20x2x0,5; 20x2x0,65; 20x2x0,8, 20x2x0,9 Liên hệ PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  
7 Cáp chống cháy (cáp hầm lò, phòng nổ)  20x2x0,5; 20x2x0,65; 20x2x0,8, 20x2x0,9 Liên hệ PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  
VII CÁP ĐIỆN THOẠI 30 ĐÔI (30P)
1 Cáp điện thoại  cống 30x2x0,4 29.500 PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  
2 Cáp điện thoại  cống 30P 29.500 PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  
3 Cáp điện thoại treo 30x2x0,4 29.900 PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  
4 Cáp điện thoại cống 30x2x0,5 33.500 PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  
5 Cáp điện thoại treo 30x2x0,5 33.500 PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  
6 Cáp chôn trực tiếp 30x2x0,5; 30x2x0,65; 30x2x0,8, 30x2x0,9 Liên hệ PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  
7 Cáp chống cháy (cáp hầm lò, phòng nổ) 30x2x0,5; 30x2x0,65; 30x2x0,8, 30x2x0,9 Liên hệ PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  
VIII CÁP ĐIỆN THOẠI 50 ĐÔI (50P)
1 Cáp điện thoại  cống 50x2x0,4 59.500 PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  
2 Cáp điện thoại  cống 50P 59.500 PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  
3 Cáp điện thoại treo 50x2x0,4 59.900 PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  
4 Cáp điện thoại cống 50x2x0,5 63.500 PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  
5 Cáp điện thoại treo 50x2x0,5 63.500 PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….
6 Cáp chôn trực tiếp 50x2x0,5; 50x2x0,65; 50x2x0,8, 50x2x0,9  Liên hệ PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….
7 Cáp chống cháy (cáp hầm lò, phòng nổ) 50x2x0,5; 50x2x0,65; 50x2x0,8, 50x2x0,9 Liên hệ PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  
IX CÁP ĐIỆN THOẠI 100 ĐÔI (100P)
1 Cáp điện thoại  cống 100x2x0,4 97.500 PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  
2 Cáp điện thoại  cống 100P  97.900 PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….
3 Cáp điện thoại treo 100x2x0,4 99.900 PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….
4 Cáp điện thoại cống 100x2x0,5 115.000 PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  
5 Cáp điện thoại treo 100x2x0,5 115.000 PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  
6 Cáp chôn trực tiếp 100x2x0,5; 100x2x0,65; 100x2x0,8, 100x2x0,9  Liên hệ PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….
X CÁP ĐIỆN THOẠI 200 ĐÔI (200P)
1 Cáp điện thoại  cống 200x2x0,4  185.000 PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….
2 Cáp điện thoại  cống 200P  187.000 PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….
3 Cáp điện thoại treo 200x2x0,4 188.900 PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  
4 Cáp điện thoại cống 200x2x0,5 235.000 PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  
5 Cáp điện thoại treo 200x2x0,5  239.000 PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….
6 Cáp chôn trực tiếp 200x2x0,5; 200x2x0,65; 200x2x0,8, 200x2x0,9 Liên hệ PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  
7 Cáp chống cháy (cáp hầm lò, phòng nổ)200x2x0,5; 200x2x0,65; 200x2x0,8, 200x2x0,9 Liên hệ PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….  
XI CÁP ĐIỆN THOẠI 300 ĐÔI (300P)
1 Cáp điện thoại  cống 300x2x0,4 Liên hệ PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….
2 Cáp điện thoại  cống 300P Liên hệ PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….
3 Cáp điện thoại treo 300x2x0,4 Liên hệ PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….
4 Cáp điện thoại cống 300x2x0,5 Liên hệ PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….
5 Cáp điện thoại treo 300x2x0,5 Liên hệ PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….
6 Cáp chôn trực tiếp 300x2x0,5; 300x2x0,65; 300x2x0,8, 300x2x0,9 Liên hệ PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….
7 Cáp chống cháy (cáp hầm lò, phòng nổ)300x2x0,5; 300x2x0,65; 300x2x0,8, 300x2x0,9 Liên hệ PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….
    Không có sản phẩm trong mục này