DANH MỤC SẢN PHẨM

Nhận bản tin


Cáp quang đơn mode và cáp quang đa mode như thế nào

Posted on 27th Jun 2016 @ 8:46 AM

Sợi cáp quang là những dây nhỏ và dẻo để truyền các ánh sáng nhìn thấy được và các tia hồng ngoại.

Bao gồm 3 lớp: lõi (core), áo (cladding) và vỏ bọc (coating). Để ánh sáng có thể phản xạ được trong lõi thì chiết suất của lõi phải lớn hơn chiết suất của vỏ một chút. Vỏ bọc ở phía ngoài giúp bảo vệ sợi quang khỏi bị ẩm và ăn mòn, đồng thời chống xuyên âm với các sợi bên cạnh.

Lõi và áo bên trong được làm bằng thuỷ tinh hay chất dẻo (Silica), chất dẻo, kim loại, fluor và sợi quang. Thành phần lõi và vỏ có chiếc suất không giống nhau. Chiết suất của những lớp này như vậy sẽ quyết định tính chất của sợi cáp quang. Chúng được phân loại thành các loại sợi cáp quang đơn mode và đa mode

Sợi cáp quang đơn mode (single mode) hay sợi cáp quang đa mode (multi mode) đều dùng để truyền một tín hiệu

Sợi cáp quang đa mode (multi mode) có thể truyền cùng lúc nhiều ánh sáng với góc anpha khác nhau, còn sợi cáp quang đơn mode (single mode) chỉ có thể truyền 1 loại ánh sáng với 1 bước sóng nhất định. Do sợi cáp quang là vật liệu truyền thông tin dựa trên định luật phản xạ ánh sáng. Khi tia sáng khi đi từ môi trường có chiết suất cao qua môi trường chiết suất thấp thì không đi thẳng mà sẽ được phản xạ lại. Do đó, khi ánh sáng mang thông tin, sẽ được truyền đi mà không hề bị suy hao

Sợi cáp quang đơn mode (single mode) lõi sẽ được chiết suất là một hằng số và chiết suất của vỏ cũng là 1 hằng số. Khi đó ánh sáng sẽ truyền đi theo đường ziczac trong sợi cáp quang .Sợi cáp quang đa mode (multi mode) sẽ hiện đại hơn, với chiết suất từ lõi ra đến vỏ sẽ giảm từ từ, khi đó thì ánh sáng sẽ đi theo một đường cong, độ lệch pha sẽ ít hơn nhiều so với hình ziczac của loại đơn mode (single mode).

Cáp quang đa mode (multi mode) được chia làm 2 loại, đó là step mode và grade mode. Step mode được chiết suất từ lõi đến vỏ giảm dần, còn grade mode thì giảm liên tục và đương nhiên grade mode sẽ tốt hơn step mode. Việc sử dụng đa mode (multi mode) còn phụ thuộc nhiều yếu tố nữa như là giá thành, các thiết bị đầu cuối .Sợi đơn mode (single mode) chỉ truyền được một mode sóng do đường kính lõi nhỏ. Do chỉ truyền một mode sóng nên đơn mode (single mode) không bị ảnh hưởng bởi hiện tượng tán sắc và thực tế đơn mode (single mode) thường được sử dụng nhiều hơn so với đa mode (multi mode).


 jhb1433314625.jpg


Một số thông số của hai loại cáp này:

Đường kính lõi sợi : Core.

Cáp quang đơn mode: 9/125;

Cáp quang đa mode (multi mode): 50/125 và 62.5/125.

Đường kính vỏ phản xạ: Cladding thì cả cáp quang đơn mode (single mode) và cáp quang đa mode (multi mode) đều như nhau là 125um.

Hiện tại, cáp quang đơn mode (single mode) chỉ thường xuyên được dùng cho đường trục, công nghệ của cáp đơn mode (single mode) cũng rất khắt khe, và rất khó trong việc thi công cũng như sử dụng. Lý do chính là do lớp lõi của cáp quang đơn mode rất nhỏ (khoang 27 Micromet) còn của cáp quang đa mode (multi mode) thì lớn hơn rất nhiều (khoảng 130 Micromet). Hơn nữa do kết cấu lõi đơn mode (single mode) cho ánh sáng đi theo đường thẳng, cũng như độ chính xác trong thi công, thiết bị công nghệ cao... làm cho cáp quang đơn mode (single mode) khó thực hiện trong những công trình dân sự.

các tia hồng ngoại.

Bao gồm 3 lớp: lõi (core), áo (cladding) và vỏ bọc (coating). Để ánh sáng có thể phản xạ được trong lõi thì chiết suất của lõi phải lớn hơn chiết suất của vỏ một chút. Vỏ bọc ở phía ngoài giúp bảo vệ sợi quang khỏi bị ẩm và ăn mòn, đồng thời chống xuyên âm với các sợi bên cạnh.

Lõi và áo bên trong được làm bằng thuỷ tinh hay chất dẻo (Silica), chất dẻo, kim loại, fluor và sợi quang. Thành phần lõi và vỏ có chiếc suất không giống nhau. Chiết suất của những lớp này như vậy sẽ quyết định tính chất của sợi cáp quang. Chúng được phân loại thành các loại sợi cáp quang đơn mode và đa mode

Sợi cáp quang đơn mode (single mode) hay sợi cáp quang đa mode (multi mode) đều dùng để truyền một tín hiệu

Sợi cáp quang đa mode (multi mode) có thể truyền cùng lúc nhiều ánh sáng với góc anpha khác nhau, còn sợi cáp quang đơn mode (single mode) chỉ có thể truyền 1 loại ánh sáng với 1 bước sóng nhất định. Do sợi cáp quang là vật liệu truyền thông tin dựa trên định luật phản xạ ánh sáng. Khi tia sáng khi đi từ môi trường có chiết suất cao qua môi trường chiết suất thấp thì không đi thẳng mà sẽ được phản xạ lại. Do đó, khi ánh sáng mang thông tin, sẽ được truyền đi mà không hề bị suy hao

Sợi cáp quang đơn mode (single mode) lõi sẽ được chiết suất là một hằng số và chiết suất của vỏ cũng là 1 hằng số. Khi đó ánh sáng sẽ truyền đi theo đường ziczac trong sợi cáp quang .Sợi cáp quang đa mode (multi mode) sẽ hiện đại hơn, với chiết suất từ lõi ra đến vỏ sẽ giảm từ từ, khi đó thì ánh sáng sẽ đi theo một đường cong, độ lệch pha sẽ ít hơn nhiều so với hình ziczac của loại đơn mode (single mode).

Cáp quang đa mode (multi mode) được chia làm 2 loại, đó là step mode và grade mode. Step mode được chiết suất từ lõi đến vỏ giảm dần, còn grade mode thì giảm liên tục và đương nhiên grade mode sẽ tốt hơn step mode. Việc sử dụng đa mode (multi mode) còn phụ thuộc nhiều yếu tố nữa như là giá thành, các thiết bị đầu cuối .Sợi đơn mode (single mode) chỉ truyền được một mode sóng do đường kính lõi nhỏ. Do chỉ truyền một mode sóng nên đơn mode (single mode) không bị ảnh hưởng bởi hiện tượng tán sắc và thực tế đơn mode (single mode) thường được sử dụng nhiều hơn so với đa mode (multi mode).

Một số thông số của hai loại cáp này:

Đường kính lõi sợi : Core.

Cáp quang đơn mode: 9/125;

Cáp quang đa mode (multi mode): 50/125 và 62.5/125.

Đường kính vỏ phản xạ: Cladding thì cả cáp quang đơn mode (single mode) và cáp quang đa mode (multi mode) đều như nhau là 125um.

Hiện tại, cáp quang đơn mode (single mode) chỉ thường xuyên được dùng cho đường trục, công nghệ của cáp đơn mode (single mode) cũng rất khắt khe, và rất khó trong việc thi công cũng như sử dụng. Lý do chính là do lớp lõi của cáp quang đơn mode rất nhỏ (khoang 27 Micromet) còn của cáp quang đa mode (multi mode) thì lớn hơn rất nhiều (khoảng 130 Micromet). Hơn nữa do kết cấu lõi đơn mode (single mode) cho ánh sáng đi theo đường thẳng, cũng như độ chính xác trong thi công, thiết bị công nghệ cao... làm cho cáp quang đơn mode (single mode) khó thực hiện trong những công trình dân sự.